Vest for landsbyen Vork findes et lille voldsted, kaldet Koldborg Slot, der i sin opbygning har ligheder med Borrevold. I dette tilfælde er den ene ende af et stejlt højdedrag således også udnyttet til anlæggelsen af banken. Ved at grave en ca. 3 m bred og 1,5 m dyb grav tværs over højdedraget er der dannet en borgbanke med en topflade på ca. 30 × 10 m. Den opgravede jord er blevet udnyttet til anlæggelsen af en ydervold langs graven. På bankens øvrige sider har der hverken været grav eller ydervold; i stedet har de ca. 6 m høje, stejle sider udgjort et naturligt værn mod eventuelle angribere. På topfladen er der fundet kampesten, muligvis syldsten til en bindingsværksbygning. Anlæggets alder og historie kendes ikke, da det ikke er omtalt i de skriftlige kilder.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Vejle Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder