Ved Lersø Parkallé og grænsen mellem Emdrup og Bispebjerg i København ligger Konfektionsbyen, et af Danmarks første eksempler på såkaldt græsplæneindustri. Området ved Lersø Parkallé blev i 1947 udlagt til industriområde. Da der var god plads på dette sted, blev det besluttet at flytte konfektionsvirksomheder fra det indre København hertil, og i det følgende årti blev der anlagt syv fabrikker i området, der fik navnet Konfektionsbyen.

Her er lave, fritliggende industribygninger på begge sider af alléen med en parkagtig karakter. Bebyggelsen, der danner en smuk helhed, er opført efter servitutter, der bl.a. fastlagde røde mursten og krav til friarealerne.

Konfektionsbyen er i dag overtaget af servicevirksomheder.

Videre læsning

Læs mere om Bispebjergs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur