Udsnit af våbenskjoldsfrisen på salsetagen i Kong Hans’ Vingård. Adelsmændene, som skjoldene tilhørte, er forsøgt identificeret, og der er i alle tilfælde tale om højtstående personer, der levede i midten af 1400-tallet. Frisens to bedst bevarede skjold (øverst) tilhørte formentlig Eggert Frille (tv.), som modtog ridderslaget i 1441, og (th.) slægten Hogenskild, der senere tog navnet Huitfeldt. Peder Hogenskild, der i 1450 omtales som rigsråd, er våbenskjoldets mest sandsynlige indehaver.
.

Den senmiddelalderlige gård kendt som Kong Hans’ Vingård i Vingårdstræde i København består i dag af to grundmurede bygninger, hvoraf den ene, kaldet salshuset, er middelalderlig og vender gavlen ud mod gaden. Bygningen blev opført senest ca. 1450 med en hvælvet kælder-/underetage, der lå 3‑4 trin under gadeplan og var inddelt i tre separate opbevaringsrum med hver sin trappe fra gården. Oven på kælderen lå salsetagen, der fungerede som repræsentationsrum kaldet Kong Hans’ Sal. I dette rum er der bevaret dele af en våbenskjoldsfrise, der også daterer bygningen. Salshuset indgik tidligere i et gårdanlæg med flere længer, hvoraf beboelsen var mod øst. Bygningen er den eneste rest af et kompleks af bygninger, som i middelalderen lå på den store grund, og hvor kongen i 1500-tallet også havde en dystbane.

De tidligste ejerforhold af gården er uafklarede, men i slutningen af 1400-tallet ejede den holstenske adelsmand Benedikt van Ahlefeldt bygningen. I begyndelsen af 1500-tallet overgik huset til kronen, og under kong Hans blev der slået mønt på gården, hvorfor den fik navnet Møntergården og Kong Hans’ Vingård, da der på den tid blev rekvireret vindruer fra vingården til den kongelige husholdning. 1783‑84 blev bygningen forhøjet med to etager ud til gaden, og 1830‑31 blev det nuværende tilstødende hus på vestsiden opført.

Restauranten Kong Hans Kælder blev indrettet i 1976. På dette tidspunkt, var fransk gourmetmad en fremmed fugl i Danmark. Stedets første køkkenchef Michel Michaud, der stammede fra Cognac i Frankrig, satte nye standarder for kogekunst i Danmark, som i de følgende år så småt vandt indpas i gastronomiske kredse flere steder i landet. Tilgangen til maden mundede bl.a. ud i, at Kong Hans Kælder som den første danske restaurant modtog en michelinstjerne i 1983. I 1996 fik stedet sin første danske kok Thomas Rode Andersen, som bl.a. eksperimenterede med palæomad.

Videre læsning

Læs mere om Indre Bys arkitektur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur