Ud mod kysten ved Kongelundens sydligste hjørne ligger Kongelundsfortet, der blev anlagt som et kystbatteri 1914‑16. Batteriet, som var en del af Københavns Søbefæstning og opererede i Køge Bugt, Drogden og Sorte Rende, skulle forhindre fjendtlige skibe i at trænge ind til København. Det var et delvis lukket, rektangulært værk omgivet af en våd grav. Belægningen var i 1918 på 191 mand.

I 1932 overgik batteriet til Marinen, som 1938‑39 ombyggede det til et fort, dvs. en forsvarsstilling, hvorfra der kunne skydes i alle retninger. Under Besættelsen forblev fortet dansk indtil d. 29. august 1943, hvor prins Knud efter en kort ildkamp måtte overgive det til tyskerne.

Kongelundsfortet blev nedlagt i 1957, men under Hæren hejste det igen kommando d. 28. juli 1959. Det blev endeligt nedlagt d. 1. juli 1982, og i 1996 blev fortet overtaget af Dragør Kommune.

I samarbejde med DGI ønsker Dragør Kommune at gøre Kongelundsfortet til et center for udvikling af friluftsliv. Det gamle kystbatteri og -fort er således indrettet til at understøtte bl.a. Dragør Ungdomsskoles og de forskellige friluftsforeningers aktiviteter.

Fra Kongelundsfortets radarplatform er der udsigt over befæstningsanlægget, bl.a. kaponieren i forgrunden, hvorfra der kunne skydes. I dag er der offentlig adgang til fortet, og ved de opstillede borde og bænke kan besøgende nyde madpakken eller tænde op i grillen i bålhuset.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv