Christian 4.s Bryghus set fra Christianshavn. Bygningsarkæologiske undersøgelser har vist, at facaderne tidligere var rødkalkede, og de mange synlige reparationer og ombygninger røber, at ejendommen har en lang historie. Gavlfacadens lyse teglsten under fjerde stokværk er bl.a. tolket som rester af den oprindelige bastions mure, som øverst havde en åben platform, der var beskyttet af brystværn og skydeskår. Da bastionen mistede sin militære betydning, blev den forhøjet med enorme gavle og en vældig tagkonstruktion.
.

På hjørnet af Frederiksholms Kanal og Christians Brygge i København ligger Christian 4.s Bryghus, som omfatter ca. 8.200 m2 fordelt på syv etager. Christian 4.s Bryghus er blevet omdannet til Kongernes Lapidarium og åbnede i 2014 for offentligheden med samling af statuer fra de kongelige slotte og haver.

Bygningshistorie

Underetagen, hvis mure har en tykkelse på ca. 2,5 m, er forsynet med murede hvælv. Over dette er der et stenloft, der vel oprindelig fungerede som batteridæk i den bastion, Christian 4. lod opføre i 1606 til beskyttelse af Slotsholmens orlogshavn, der lå, hvor Det Kongelige Biblioteks Have nu ligger. Herover rejser sig en tagkonstruktion med fem loftsetager. Husets rødder i en militær funktion afspejles i bygningens pileformede grundplan med indtrukne sider, hvor kanonerne kunne stå beskyttet og beskyde fjenden.

I årene 1616‑18 blev bastionen ombygget til bryghus. Siden er bygningen hærget af brand i både 1632 og 1767, men i begge tilfælde genopført. Efter den sidste brand, hvor bl.a. flere tusind opmagasinerede fade og tønder gik tabt, blev det besluttet at opdele lager- og bryggerifunktionerne. Et nyt bryggeri blev bygget på den anden side af kanalen, og det gamle bryghus blev genopført som magasin.

I 1869 blev der anlagt en bred havneplads syd for bryghuset, som dermed mistede sin tætte relation til vandet. I løbet af 1800-tallet forfaldt bygningen, og den var nær nedrivning, men blev reddet af en bygningsfredning i 1918.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv