Konsistoriehuset nord for Vor Frue Kirke, der var en del af biskoppens gårdkompleks i byen.
.

Konsistoriehuset i Lindegården ved Frue Plads dateres til ca. 1420 og er hermed et af de ældste huse i det indre København. Samtidig er det den eneste bevarede bygning, der tilhørte Roskildebispens ejendom i København, hvor det måske tjente som hans private bolig. I dag fremstår huset med en førstesal over en kælder, men da bygningen blev opført, lå gadeniveauet ca. 1‑1,5 m lavere, og underetagen fungerede som en sal, hvor biskoppen måske kunne modtage gæster.

Efter Reformationen overtog Københavns Universitet bygningen, og i 1536 blev hovedetagen indrettet til mødelokale for konsistorium, der var det øverste styrende organ ved universitetet, og siden er der blevet holdt møder her.

Videre læsning

Læs mere om Indre Bys arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur