Blåbåndet pragtvandnymfe er blandt de insekter, man kan møde ved Kornerup Å. Den har et vingefang på 7 cm og er blandt Danmarks største vandnymfer. Den kræver forholdsvis rent vand, og kommunen arbejder derfor på at forbedre vandkvaliteten for at sikre dens forekomst. Under parringen danner hannen og hunnen et hjerteformet »parringshjul«. Hunnen lægger sine æg i forskellige vandplanter, og nymferne er rovdyr, lige fra de klækker. De voksne dyr er på vingerne fra midt maj til midt august.
.
Kornerup Å løber bl.a. gennem Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø (som ses her) og Store Kattinge Sø, før den munder ud i Kattinge Vig i bunden af Roskilde Fjord. Mellem Svogerslev Sø og Lille Kattinge Sø kan man komme over åen ve
.

Den 17 km lange Kornerup Å udspringer øst for Lejre og løber ud i Kattinge Vig i bunden af Roskilde Fjord. Københavns Vandforsyning indvinder grundvand fra åen ved Lejre. I ådalen vokser orkidéer som majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt samt gul frøstjerne, kærfnokurt og vandpeberrod.

Åen har en fin bestand af havørred, og bækørred er udsat i tilløbet Langvad Å. Fiskebestanden omfatter desuden aborre, skalle, hork, gedde, suder og nipigget hundestejle. En dæmning, der blev bygget i 1300-tallet og dermed afskar Store Kattinge Sø fra fjorden, hindrede havørrederne i at vandre op i åen for at gyde. I 1990 blev der anlagt en ørredtrappe ved Kattinge Værk, og siden da er ørrederne igen begyndt at bruge det store åsystem, som Kornerup Å med de mange tilløb er en del af, som yngleplads.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande