oversigt fra syd m. haveanlæg
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322697
Sted- og lokalitetsnummer
020409-28
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1779 e.Kr. - 1779 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kornerup Bro. Broen er 5 meter lang, 10 meter bred, og 1,5 m høj fra vandspejl til broens vejbane. Broen, der er opført af granitkvadre, har tilhørende støttemure. Over den nordlige brobue er indhugget teksten ”C7 1779” og over den sydlige brobue ”MØLLE”. I hver side af vejbanen er nedsat fire granitstolper, der er forbundet med et rødmalet rækværk. Et nyere rækværk af træpæle langs vejen kan vedligeholdes som hidtil i samme omfang Vejens asfaltbelægning kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumStenbygget bro over Kornerup å. Broen beliggende på den gamle Roskilde Holbæk landevej i ådalen umiddelbart øst for Kornerup.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links