Kovstrup optræder først med sikkerhed i 1438 som Kostrup. Den gulkalkede, tidligere hvidpudsede, hovedbygning er i ét stokværk med to korte udløberfløje mod nord og rødt teglhængt sadeltag. De tre fløje er opført omkring 1820, men ombygget omkring år 1900. I murværket indgår muligvis rester af et bindingsværksanlæg fra 1700-tallet.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links