På Krabbesholm Højskole er værkstederne åbne døgnet rundt. Her ses højskolens kunsthold, der i foråret 2017 havde et forløb om skulpturer.
.

I 1907 flyttede den daværende Salling Højskole til herregården Krabbesholm og tog ved den lejlighed navneforandring til Krabbesholm Højskole. Dengang var det forstanderen, der ejede en højskoles bygninger, og A. Axelsen havde sammen med sin svigersøn pastor A.Th. Dorf fået et godt købstilbud fra den daværende Skive Købstadskommune om køb af bygningerne. Axelsen restaurerede den lidt forsømte herregård og kunne begejstret fortælle eleverne om »den 27 Alen lange Spisesal med de lange med hvidt Voxdug betrukne Borde, hvor Højskoleeleverne samles til Dagens Maaltider«. Og om elevværelser »vel udstyrede med Borde og Stole, Vaskebord og Senge, hvor Vandet – Kildevand fra Skoven – ledes op i Etagerne, saa der ingen Ulejlighed er med Vandbæring«.

Siden åbningen er meget forandret, og Krabbesholm Højskole har som de fleste andre højskoler haft en omskiftelig tilværelse med op- og nedture. Der er plads til 115 elever (2018), og der udbydes linjefag i kunst, arkitektur, design, litteratur og grafisk design. Højskolen kvalificerer i dag en stor del af sine elever til optagelsesprøverne på de videregående uddannelser inden for skolens fagrække.

De sidste 20 år er der blevet opført en del nye værksteds- og udstillingsbygninger tegnet af internationale arkitekter og kunstnere, bl.a. gæstehusene Pardo af Jorge Pardo fra 2006, Chill Out Pavilion af Dan Graham fra 2008, Four Boxes Gallery af den japanske tegnestue Atelier Bow-Wow fra 2009 samt MOS husene af MOS Architects fra 2012. Lige uden for Four Boxes Gallery, på Krabbesholm Allé, fungerer fem glasmontrer, KBH Kunsthal, som udstillingssted for nyskabende og eksperimenterende værker.

Krabbesholm Højskole har siden 2016 uddelt Schadeprisen i samarbejde med Jyllands-Posten. Prisen er en hyldest til litteratur, der kombinerer flere medier, og præmien er doneret af Skive Kommune.

To unge højskoleelever tager sig en rygepause i herskabelige omgivelser. Krabbesholms hovedbygning fra midten af 1500-tallet ses bagerst.

.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Skive Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg