Fra havmøllerne på Kriegers Flak kan Møns Klint ses i horisonten i klart vejr. Den store havvindmøllepark blev indviet d. 6. september 2021 af kronprins Frederik. Målt til vingespidsen er hver af de 72 møller ca. 188 m i højden.
.

I Østersøen, 34 km øst for Møn, 30 km fra Sverige og 40 km nord for den tyske ø Rügen, ligger midterpunktet af et lavvandet område med navnet Kriegers Flak. Området på ca. 250 km2 har fået navn efter den danske søofficer Christian Krieger, der i 1840 kortlagde Østersøen. En del marinarkæologiske fund tyder på, at dette lavvandede område tidligere har fungeret som ankerplads, så man i dårligt vejr kunne vente her, inden turen gik op igennem Øresund.

Ved åbningen i 2021 var Kriegers Flak den største danske havvindmøllepark. Satsningen på store havvindmølleparker begyndte sidst i 1990’erne. I den energiaftale, som daværende energiminister Martin Lidegaard (RV) i 2012 fik forhandlet på plads med et bredt politisk flertal, indgik en køreplan for den fortsatte udbygning med havvindmølleparker, herunder Kriegers Flak.

Efter at Energistyrelsen i 2015 var færdig med at udarbejde udbudsbetingelserne, kunne energiselskaber byde ind på opgaven. Vattenfall Vindkraft A/S vandt Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af den kommende havvindmøllepark med en pris på 37,2 øre pr. kWh, hvilket var den hidtil laveste pris for elektricitet fra en havvindmøllepark.

Det danske statsejede energiselskab Energinet.dk blev ansvarligt for finansiering og etablering af to offshore transformerplatforme og søkabler til land, en opgave, som var afsluttet i 2018. Derudover skulle de fra kysten føre strømmen via nedgravede landkabler til en ny højspændingsstation syd for Herfølge og videre til tre eksisterende højspændingsstationer. Samlet et ca. 100 km langt kabeltracé med nedgravede landkabler på både 220 og 400 kV.

Vattenfall Vindkraft er en del af koncernen Vattenfall, som har ca. 20.000 ansatte og er ejet af den svenske stat.

Havvindmølleparken på den danske del af Kriegers Flak indgår i et større anlæg. Sydøst for dette område ligger således den tyske havvindmøllepark Baltic 2, mens et lignende projekt er udtænkt på det svenske territorium. Energinet.dk og tyske 50Hertz Transmission sørger ikke bare for at bringe elektriciteten fra parkerne i land, men forbinder også de to parker og skaber dermed verdens første havbaserede elnet, der kombinerer vindenergi med mulighed for at udveksle strøm mellem to lande. EU har ydet tilskud til at etablere denne konstruktion.

Med 72 vindmøller, der hver kan yde 8,4 MW, vil parken kunne forsyne 600.000 husstande med elektricitet. I perioder med meget vind over Danmark vil der i fremtiden blive produceret for meget elektricitet til, at den kan afsættes nationalt, hvorfor også denne forbindelse til Tyskland bliver af stor værdi.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked