Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
11122
Sted- og lokalitetsnummer
120516-153
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 1112:2 Krigergrav. Rektangulært gravsted, 5 x 6,5 meter. Grusbelagt overflade med lave hække i hvert hjørne. Centralt på gravstedet er anbragt en søjle af sandsten. Søjlen er 5,5 meter høj, hvorpå der er påsat en laurbærkrans af sandsten. På søjlen findes inskriptionen ”3. Juli 1864” opmalet med sort maling. Søjlen står på en kvadratisk søjlebase 0,9 x 0,9 meter. Der er indsatte marmorplader i søjlebasen på alle fire sider. Inskriptionerne lyder: De faldt for Danmarks ære og ret. Ikke fra øst eller vest. Ikke heller fra ørken er hjælpen. Hvilested for 9 soldater af 1" Regiment faldne 3de juli 1864 Lundby og Hedegaardene Herren kommer naar tiden kommer. FS 13.3.3 Plinten har målene 1,25 x 1,25 x 0,2 meter. Foran mindesøjlen ligger en marmorplade med inskription, 0,7 x 0,8 x 0,03 meter. Grusbelægning og beplantning kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Nordjyllands Historiske MuseumKrigergrav på Almen Kirkegård i Aalborg. Rektangulær gravplads, 505 x 6,5 meter. Grusbelagt med lave thujahække i alle hjørner. Central på gravstedet er anbragt en søjle af sandsten. Rundt søjleskaft 5,5 meter højt hvorpå foroven "hænger" en laurbærkrans ligeledes af sandsten. Inskription der vender mod S angiver "3. juli 1864". Kvadratisk søjlebase, 0,9 x 0,9 meter. Indsatte marmorplader i denne på alle fire sider. Inskriptionerne lyder: "De faldt for Danmarks ære og ret". "Ikke fra øst eller vest. Ikke heller fra ørken er hjælpen". "Hvilested for 9 soldater af 1" Regiment faldne 3de juli 1864 Lundby og Hedegaardene" "Herren kommer naar tiden kommer. FS 13.3.3" Plint, 1,25 x 1,25 x 0,2 m. Foran mindesøjlen ligger en marmorplade med ulæselig inskription, 0,7 x 0,8 x 0,03 m.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links