Oversigt - fra N
.
Inskription - fra NV
.
Oversigt - fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272933
Sted- og lokalitetsnummer
010401-117
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2729:33 Krigergrav. Gravstenen er sat over premierløjtnant William Brown Stonor, og er 56 cm bred, 17 cm dyb og 148 cm høj. Øverst ses et relief med laurbærkrans og sværd. Inskriptionen nedenunder lyder: "William Brown Stonor / Premierlieutenant / saaret paa Als den 29. Juni 1864 / død den 19. Juli s.A. / Til Ære og Erindring / sattes dette Minde ham / af hans taknemlige Undergivne / i 5te Inft. Reg. 1. Co. / som han førte i Kampen".

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiKrigergrav fra krigen i 1864. Gravsten over premierløjtnant William Brown Stonor, udført i sandsten og måler 148 cm i højde, heraf 5 cm synlig sokkel, stenen er 17 cm dyb og 56 cm bred. Øverst et relief med laurbærkrans og sværd. Inskriptionen lyder: "William Brown Stonor / Premierlieutenant / saaret paa Als den 29. Juni 1864 / død den 19. Juli s.A. / Til Ære og Erindring / sattes dette Minde ham / af hans taknemlige Undergivne / i 5te Inft. Reg. 1. Co. / som han førte i Kampen". **Historik** Premierløjtnant ved 5. Infanteriregiment William Brown Stonor, født 6. september 1828 på Nygård, Tikøb sogn, Frederiksborg amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død på Københavns lazaret 19. juli, bisat fra Fredensborg Slotskirke 24. juli og begravet på Asminderød kirkegård. Søn af gårdejer Charles Stonor og Helen Clementine Brown. Ugift. Stonor meldte sig som frivillig i 1848 og gjorde tjeneste ved 2. Jægerkorps. Hurtigt avancerede han til overjæger og fik lov til at gennemgå officersuddannelsen. Sekondløjtnant af linjen 10. marts 1849. I 1849 kæmpede han ved Fredericia og året efter ved Mysunde. Premierløjtnant 10. september 1850. Efter krigen stod han en tid ved det holsten-lauenburgske forbundskontingent, der imidlertid opløstes og indlemmedes i 5. Jægerkorps i 1852. Forsat til 5. Infanteribataljon 1863 og udnævnt til kommandør for 1. kompagni. I 1864 deltog han i kampene 17. marts, 18. april og 29. juni. Han blev kun let såret på Als, og han var erklæret rask, da et uforudset tilfælde pludselig gjorde en ende på hans liv. - Ridder af Dannebrog 27. juni 1864. Cohen 1864/108: William Brown Stonor.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links