Krigergrav
.
Krigergrav set mod Nørrebrogade
.
Inskription på krigergravsten
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313040
Sted- og lokalitetsnummer
020306-717
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:40 Krigergrav, Assistens Kirkegård Grav A 794. Gravstenen er 83 x 40 cm stor, og 150 cm høj, og rejst over den Rohwerderske familiegrav. Inskriptionen, der er med fordybede versaler, er: ” MAJOR / OTTO FREDERIK ROHWEDER, / FØDT D. 6 OCTOBER 1785, / DØD D. 23 FEBRUAR 1853, / MARIE SOPHIE ROHWEDER FØDT TANGE, / FØDT D. 8 NOVEMBER 1789, / DØD D. 9 MAI 1869 / MAJOR CHRISTIAN FREDERIK MARIUS / ROHWEDER, / FØDT D. 19 FEBRUAR 1812, / DØD FOR SIT ELSKEDE FÆDRELAND NATTEN IMELLEM / D. 12 OG 13 APRIL 1864 I DYBBEL SKANDSER / I GUDS HIMMEL GLÆDES HAN NU FOR AL DEN / LYKKE HANS KJÆRLIGHEDSFULDE HJERTE / SKABTE PAA JORDEN / THORA MARIE ROHWEDER, / FØDT D. 19 JUNI 1816, / DØD D. 11 SEPTEMBER 1866. / TRO! HAAB! KJÆRLIGHED! ” Inskriptionstavlen er knækket i flere, der mangler en del af inskriptionen. På postamentet: CIVILINGENIØR / KAI LARSEN ROHWEDER / 27 . 9 . 1872 + 14 . 9 . 1954. På bagsiden af monumentet SLÆGTEN / ROHWEDER

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav. Gravstenen er 83x40 cm stor, og 150 cm høj, og rejst over den Rohwerderske familiegrav. Inskriptionen for krigergraven er: ”Christian Frederik Marius Rohwerder. Født d. 19. Februar 1812. Død for sit elskede Fædreland Natten i mellem d, 12. og 13. April 1864 i Dybbøl Skandser. I Guds Himmel glædes han nu for al den Lykke hans kjærlighedsfulde Hjerte skabte paa Jorden”. Christian Frederik Marius Rohwerder blev født i København den 19. februar 1812. I 1840 blev han premierløjtnant, og i 1849 kaptajn. Under den 1. slesvigske krig blev han såret ved Fredericia, og frem til 1864 var han garnisioneret i Kiel. I 1860 blev han udnævnt til major. Han faldt ved slaget ved Dybbøl natten mellem den 12. og 13. april 1864, og blev begravet på Assistens Kirkegård den 23. april 1864. Hans forældre, kaptajn Otto Frederik Rohwerder og Marie Sophie Tange, samt hans hustru, Thora Marie Bruun, er gravlagt samme sted.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links