Gravsten
.
Krigergrav - oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313042
Sted- og lokalitetsnummer
020306-719
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:42 Krigergrav, Assistens Kirkegård. Grav A 157. Gravstenen er 54 cm bred, 18 cm dyb, og 86 cm høj. Inskriptionen, der er med sortmalede fordybede versaler, er: ” PREMIERLIEUTENANT / VILHELM FERDINAND GRAM / FØDT D. 22DE SEPTEMBER 1829 / FALDT SOM COMPAGNICOMMANDEUR I 9DE REGIMENT / D. 18DE APRIL 1864 / VED STORMEN PAA DYBBØL. / JOHAN JACOB GRAM / FØDT D. 20 OCTOBER 1821, / DØD D. 3 NOVEMBER 1884”. Vilhelm Ferdinand Gram, der var søn af skibskaptajn Johan Frederik Gram og Johanne Danielsen, var født på Nørrebrogade i København den 22. september 1829. Vilhelm Ferdinand Gram meldte sig som frivillig ved Treårskrigen, og blev sekondløjtnant i 1848, i 1855 premierløjtnant. Den 18. april 1864 blev han ramt af fjendens kugler, da han stod med sit kompagni ved landevejen nær Dybbøl Skanse VII, og døde samme dag. Gravlæggelsen fandt sted på Assistens Kirkegård den 30. april 1864.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav. Gravstenen er 54 cm bred, 18 cm dyb, og 86 cm høj. Inskriptionen på stenen, der er opmalet med sort skrift, er: ”Premierlieutenant Vilhelm Ferdinand Gram. Født d. 22de September 1829. Faldt som Compagnicommandeur i 9de Regiment d. 18. April 1864 ved STORMEN paa DYBBØL. Johan Jacob Gram. Født d. 20. October 1821. Død d. 3. November 1884”. Vilhelm Ferdinand Gram, der var søn af skibskaptajn Johan Frederik Gram og Johanne Danielsen, var født på Nørrebrogade i København den 22. september 1829. Vilhelm Ferdinand Gram meldte sig som frivillig ved Treårskrigen, og blev sekondløjtnant i 1848, i 1855 premierløjtnant. Den 18. april 1864 blev han ramt af fjendens kugler, da han stod med sit kompagni ved landevejen nær Dybbøl Skanse VII, og døde samme dag. Gravlæggelsen fandt sted på Assistens Kirkegård den 30. april 1864.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links