Gravstem
.
Gravsten
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313046
Sted- og lokalitetsnummer
020306-723
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:46 Krigergrav, Assistens Kirkegård Grav F 953. Gravstenen er 85 cm bred, 60 cm dyb, og 120 cm høj. Inskriptionen, der er med sortmalede fordybede versaler, er: ”Vilhelm Hermann Beniamin Dickmeiss. Secondlieutenant af 2det Infanteriregiment. Født d. 31. Mai 1841. Falden ved Dybbøl d. 28. Marts 1864. Sit Løvte har han holdt”. På den opslåede stenbog, foran gravstenen, står navnene på hans bror, fabrikant Gustav Julius Johan Dickmeiss (1842-98) og hustru Augusta Larsen (1845-1930). Wilhelm Herman Benjamin Dickmeiss, der var søn af klædefabrikant Hubert Cornelius Dickmeiss og Elise Georgine Marie Flor, var født i København den 31. maj 1841, og gik efter endt realeksamen ind i sin fars virksomhed. Han kom senere ind i militæret, hvor han i 1862 blev udnævnt til sekondløjtnant. Ved den 2. slesvigske krig faldt han ved Dybbøl den 28. marts 1864. Wilhelm Herman Benjamin Dickmeiss var forlovet med Augusta Larsen, der senere blev gift med hans bror.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav. Gravstenen er 85 cm bred, 60 cm dyb, og 120 cm høj. Inskriptionen på stenen lyder: ”Vilhelm Hermann Beniamin Dickmeiss. Secondlieutenant af 2det Infanteriregiment. Født d. 31. Mai 1841. Falden ved Dybbøl d. 28. Marts 1864. Sit Løvte har han holdt”. På den opslåede stenbog, foran gravstenen, står navnene på hans bror, fabrikant Gustav Julius Johan Dickmeiss (1842-98) og hustru Augusta Larsen (1845-1930). Wilhelm Herman Benjamin Dickmeiss, der var søn af klædefabrikant Hubert Cornelius Dickmeiss og Elise Georgine Marie Flor, var født i København den 31. maj 1841, og gik efter endt realeksamen ind i sin fars virksomhed. Han kom senere ind i militæret, hvor han i 1862 blev udnævnt til sekondløjtnant. Ved den 2. slesvigske krig faldt han ved Dybbøl den 28. marts 1864. Wilhelm Herman Benjamin Dickmeiss var forlovet med Augusta Larsen, der senere blev gift med hans bror.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links