Oversigt med stok - fra Ø
.
Oversigt fra S
.
Oversigt fra N
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292686
Sted- og lokalitetsnummer
010201-409
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2926:86 Krigergrav fra 1864. Gravstenen, der er 165 x 75 x 38 cm, er udført i sandsten som en gotisk bue på en sokkel, i toppen et hvidt kors og på forsiden indlagt marmor med teksten: "Her hviler Andreas Pedersen, Menig ved 2.det Reg 7.de Comp. nr 294. Født i Skoven 6. mai 1838, Faldt i Kampen for Fædrelandet ved Dybbøl den 28. marts 1864. Som Kriger drog han ud sit Land at værne mod fjendtlig Vold og Overmod. Langt borte fra sit hjem ud i det fjerne ved Dybbøl Skandse flød hans kjekke Blod, han stred for Arne, Konge og sit Land, hans Minde aldrig glemmer man". Inskriptionen er opmalet med sort maling.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiGravsten over menig Andreas Pedersen. Stenen (165 x 75 x 38 cm) er udført i sandsten som en gotisk bue, i toppen et hvidt kors og på forsiden indlagt marmor med teksten: "Her hviler Andreas Pedersen, mening ved 2.det reg 7.de comp. nr 294. Født i Skoven 6. mai 1938, faldt i kampen for fædrelandet ved Dybbøl 28. marts 1864. Som kriger drog han ud sit land at værne mod fjendtlig vold og overmod, langt borte fra sit hjem ud i det fjerne ved Dybbøl skandse flød hans kjekke blod, han stred for arne, konge og sit land, hans minde aldrig glemmer man"
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links