Gravsted
.
Obelisk med fundament
.
Obelisk og fundament
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
361514
Sted- og lokalitetsnummer
080407-340
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1848 e.Kr. - 1850 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3615:14 Krigergrav, Odense Kirkegård Gravstedet er 30 x 45 m stort, og omkranset af en hæk samt en lavere stensætning. På det græsklædte areal, står en obelisk på et rektangulært stenfundament. På fronten af obelisken er et relief med en engel stående med to grene. Inskriptionerne på obelisken er følgende: Front: ”Med Gud for Konge og Fædreland. Her gjemmes Støvet af 119 danske Krigere 1848-49-50. Det var simple Mænd uden Navn, uden Glands. Men vor Moder inderlig kjære, Som til Leg de gik i den blodige Dands. Og de Döde for Danmarks Ære”. Nordlige side af sten: ”1. Sam. 7,12. ”Og han kaldte Stenen”. Eben-Ezer. ”Hidtil har Herren hjulpet”. Sydlige side af sten: ”Hvad de hed findes optegnet i bogen ”Krigen 1848-49-50 og de Faldnes Minde”, hvis Forfatter skjænkede Indtægten af sit Værk til denne Mindesteen”. Bagsiden: ”Opreist tredje Aarsdagen efter Slaget d. 6. Iuli 1849 af taknemlige Medborgere”. Ved siden af obelisken er opsat en flagstang, ligesom der står tre gravminder. På et jernkors med tilhørende jernplade står: ”Waabenbrödre satte dette Minde. Her hviler Johan Jospeh Möller af Weile. Underjæger ved 2det Forstærknings Jægercorps 4de Comp. No. 242. Födt i Kjöbenhavn, Aar 1826, Död paa Lazarethet i Odense d. 28. Mai 1850”. Derudover står en gravsten med ulæselig skrift for Jens Eduard Antonius Smith, samt det nederste af et fundament for et jernkors sat over Jacob Nielsen.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links