Sten
.
Forsiden
.
Sten
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
331014
Sted- og lokalitetsnummer
170304-131
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1855 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3310:14 Krigergrav Gravsted for 8 gardehusarer. På gravstedet en firkantet stenblok med reliefornamentik og inskriptioner, 1,15 x 0,8 x 0,5 m stor; på stenens topflade et kors og en kepi af sten. Monumentet står på et firkantet postament. Den totale højde er 2,65 m. På forsiden står: FALDNE VED KOLDING VAGTMESTER OG DANNEBROGSMAND AXEL F: B: GRUPP. UNDERCORPORAL PETER S: SANDBYE. GARDEHUSARERNE IØRGEN S: FENDRIKHUUS, HANS I: EIBYE, IØRGEN C: C: TAAGESKOV, IENS O: NYERUP, PETER N: FRERSLØV NIELS P: GIEDDESDALSHUUS. På nordlige smalside står AF 2DEN GARDEHUSAR ESCADRON På bagsiden står: FRA SAMTLIGE ESCADRONSKAMMERADER OFFICERER UNDEROFFICERER OG MANDSKAB På sydlige smalside står: DEN 23 APRIL 1849

Undersøgelseshistorie

2014
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links