Vejviserstenen set fra N
.
Vejviserstenen set fra S
.
Vejviserstenen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281220
Sted- og lokalitetsnummer
160502-127
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.); Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.:Umatr.vejareal. KRIGERMINDESMÆRKE for Niels Sørensen Ørsted, samt en gammel VEJSTEN. Udskrift af amtsrådsprotokol fra mødet d. 12/3 1957 (træder i stedet for fredlysningen af 6/10 1950 vedr. matr.nr. 4x af Hansted by, da det pågældende areal ikke er matrikuleret).

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVejsten og krigergrav. Fundet i god tilstand. Graven er indhegnet med et lavt trærækværk. Heri en låge, hvor låsen er gået itu. Intet andet at bemærke.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke, Vejmærke
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKrigergrav + vejsten.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links