Faktaboks

Kristen Bjerre
Født
17. maj 1869, Kvisgaard, Fabjerg Sogn
Død
4. december 1943, Ferring
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Kristen Bjerre, der var fætter til maleren Niels Bjerre, vendte efter uddannelsen på Kunstakademiet og Krøyers skole tilbage til fødeegnen og købte 1891 Ferring Kro. På grund af havets stadige nedbrydning blev kroen flyttet i 1901 og Bovbjerg Badehotel opført. Omkring badehotellet, som B. drev indtil 1936, udfoldede sig hver sommer et livligt kunstnerliv med deltagelse af både malere og forfattere. En fornem karakteristik af hele miljøet har han givet i billedet Udflugt, Den jyske Bevægelse. Med kirke og badehotel i baggrunden ses Niels Bjerre, Thøger Larsen, Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg på og ved charabancen klar til afgang og med B. selv som kusk. De praktiske gøremål med hoteldriften hindrede ham i at fordybe sig i maleriet, hvilket bevirkede at det tidligt anerkendte talent ikke kom til fuld udfoldelse. B.s styrke lå i den karakterfulde portrætskildring samt i afbildninger af arbejds- og hverdagsliv i nær tilknytning til landskaber og bymiljøer.

Genealogi

Bjerre, Kristen Nørager Jakobsen, 1869-1943, maler. *17.5.1869 på Kvisgaard i Fabjerg sogn ved Lemvig, †4.12.1943 i Bovbjerg, Ferring sogn, begr. smst. Forældre: Gårdejer Niels Jakobsen B. og Sophie Kristensen. ~23.6.1891 i Vandborg med Petrine Jensen, *24.7.1869 på Lille Kubstrup, Vandborg sogn, †6.6.1939 på Kåsgård, Ferring sogn, datter af smedem. og gårdejer Jens Christian J. og Kirsten Marie Kristensen.

Uddannelse

Efter 3 år i malerlære på hjemegnen elev på Tekn. Sk. i Kbh. 1885-86; Kunstakad. Kbh. 1887-89; Krøyers Sk. (Laurits Tuxen) 1889- 90.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links