Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
13071
Sted- og lokalitetsnummer
120710-118
Anlæg
Kro, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1899 e.Kr.); Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hustomt "Krumhøkerens Hus". 16 x 6 m. Orienteret Ø-V. Ca. 50 syldsten markerer huset. 4,5 m fra V-enden en "væg" på tværs af huset. I husets SØ-del er der gravet et 1,5 x 1,5 x 1 m stort hul. Blichers datter har været kromutter her.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBygning

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links