Kullinggade 6
.
Kullinggade 6
.
Kullinggade 6
.
Kullinggade 6
.
Kullinggade 6
.
Kullinggade 6
.
Kullinggade 6
.
Kullinggade 6
.

Kullinggade 6 ligger på Kullinggade 006 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Huset er beliggende i det centrale Svendborg ud til den forholdsvis trafikerede Kullinggade. Huset fremstår som et fem fag bredt, fritliggende gavlhus med fem fag i dybden i halvanden etage. Huset er i rødmalet bindingsværk med gennemstukne bjælketappe samt skråstivere, løsholter og murede, gulmalede tavl. Det høje, halvvalmede tag er teglhængt med ældre, røde tagsten og udstyret med en hvidpudset skorsten. Huset har i gavlen til gaden en centralt placeret to-fløjet indgangsdør, grønmalet med røde detaljer. Døren er i empirestil med kanneleringer, rosetter og festoner, der indrammes af en smal portal med pilastre med overligger. I den modsatte gavl mod gården har huset i stueetagen en nyere, flammeret halvdør i grønmalet træ og i loftsetagen en ældre grønmalet revledør, hvortil der engang fra en tilbygget, udendørs trappe i sortmalet tømmer. I samme gavl ses et skæmmende ventilationsrør. Størstedelen af husets rødmalede vinduer skønnes at være fra begyndelsen af 1800-tallet, og er to-rammede vinduer med tre ruder i hver.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links