Aarhus Teen Strings, et orkester fra Aarhus Musikskole, spiller ved et arrangement i 2014 til fejring af 50-året for Statens Kunstfonds støtte til musiklivet.
.

Inden for det kulturelle område findes et væld af forskellige typer af foreninger. Det gælder inden for den udøvende kultur, fx på amatørkulturområdet, som omfatter teaterforeninger, kor, orkestre mv., mens andre foreninger i højere grad er knyttet til brugen af kultur eller kulturelle institutioner. Det gælder bl.a. læseforeninger, kunstforeninger, museumsforeninger og lignende. I 2010 udgjorde foreninger inden for kunst og kultur 11 % af det samlede foreningsliv i det tidligere Fyns Amt.

Ses der alene på de foreninger inden for amatørkulturen, som er medlem af landsorganisationerne på området (Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, AKKS, og Dansk Amatør Teater og Scenekunst (indtil 2018 Dansk Amatør Teater Samvirke), DATS), lå medlemstallet 2013-14 på knap 133.000, mens der var godt 2.300 grupper, kor, orkestre, scener og øvrige foreninger.

Amatørkulturen i bredere forstand er endvidere karakteriseret ved, at mange udøver deres interesse uden for det etablerede foreningsliv. Danskernes Kulturvaner viser, at børn inden for musikområdet er mest aktive i private sammenhænge (derhjemme eller hos en privat underviser) og i skolen, men også kommunale musikskoler er en væsentlig aktør. Amatørkulturen udfolder sig således i mange forskellige sammenhænge, og i modsætning til eksempelvis idrætsområdet er foreningslivet ikke nødvendigvis det primære regi, når det gælder kulturelle aktiviteter for børn.

De kulturelle foreninger omfatter en så bred gruppe, at det er vanskeligt at tale om et fælles historisk udgangspunkt. Kor er en af de foreningstyper med den længste historie. Allerede i midten af 1800-tallet blev Dansk Sanger-Forbund etableret, og Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund kom til i 1925. Flere af de øvrige områder blev først organiseret senere: På amatørteaterområdet blev DATS dannet i 1948, og året efter kom Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke (senere Dansk Amatørorkester Samvirke, DAOS) til.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om foreninger og frivillige