Siden 1847 har den gule gård i udkanten af Aabenraa været i slægten Michelsens eje. I 1958 åbnede en af familiens døtre dele af gården for besøgende, og det blev startskuddet til Jacob Michelsens Gård, der er et lille frilandsmuseum med arbejdsredskaber, bondemøbler og en større tekstilsamling. Gården blev fredet i 1988.
.

Museum Sønderjylland har det kulturhistoriske og arkæologiske ansvar i Aabenraa Kommune. På H.P. Hanssens Gade midt i Aabenraa driver Museum Sønderjylland Kulturhistorie Aabenraa, der fortrinsvis formidler byens søfartshistorie. Museet blev grundlagt som amtsmuseum i 1887. I 2006 blev museet sammen med Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa en del af den selvejende institution Museum Sønderjylland.

I Aabenraas nordlige del ligger det lille frilandsmuseum Jacob Michelsens Gård (stiftet 1958), der formidler sønderjysk bondekultur, overvejende fra sidst i 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Siden 1986 har Jacob Michelsens Gård været ejet af Aabenraa Kommune, men den bliver drevet af frivillige samt Karen Michelsen og Anne-Helene Michelsens Fond.

Bov Museum har holdt til på gården Oldemorstoft siden 1979. Her fortælles historien om grænseegnens landbrug samt toldopkrævning og grænsebevogtning igennem tiden. Stedet drives i dag af Aabenraa Kommune.

Nationalmuseet driver Frøslevlejrens Museum, der hovedsagelig dækker den periode, hvor lejren fungerede som fangelejr for det tyske sikkerhedspolitis fanger i Danmark 1944‑45, men også årene 1945‑49, hvor lejren var internerings- og straffelejr for landssvigere under navnet Fårhuslejren.

Ud over de offentligt finansierede museer findes der en række lokale foreningsdrevne besøgssteder: Foreningen Det maritime Kalvø driver Kalvø Minimuseum, hvor der fortælles om skibsbyggeriet her i midten af 1800-tallet, og ikke langt derfra ligger det lille egnsmuseum Rundemølle. I Straagaards Smedje i Kliplev har Lokalhistorisk Arkiv for Kliplev Sogn og et egnsmuseum til huse. En lignende konstruktion findes i Rens, hvor Museum Mellem Slesvigs Grænser formidler grænselandets og grænsebevogtningens historie og samtidig er hjemsted for Rens & Omegns Lokalhistoriske Forening og Burkal Sogns Lokalarkiv.

På Haderslevvej i Aabenraas nordlige del har Rigsarkivet en afdeling, det tidligere Landsarkivet for Sønderjylland. Samlingerne indeholder arkivalier fra lokale og regionale myndigheder og institutioner i området fra Kongeå til landegrænsen, bl.a. fra dommere, politimestre, præster samt amter og kommuner. Rigsarkivet, Aabenraa har desuden en stor samling af arkivalier fra private personer og foreninger.

I det tyske mindretals hovedkontor i Vestergade i Aabenraa finder man mindretallets arkiv, Archiv/Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe, der opbevarer og formidler arkivalierne fra mindretallets foreninger og institutioner.

I Rødekro, i Museum Sønderjyllands store magasinbygning, ligger Museum Sønderjyllands Mediearkiv, der indsamler og bevarer fotos og film med relevans for hele Sønderjylland. Det lokalhistoriske arbejde er organiseret i Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune, som ud over de allerede nævnte arkiver omfatter Bov Lokalarkiv, Bovrup-Varnæs Sognearkiv, Ensted Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Felsted Sogns Lokalarkiv, Lokalhistorisk Fællesarkiv for Ravsted Sogn, Lokalhistorisk Arkiv i Rødekro og Tinglev Lokalarkiv.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv