Efter fundet af Ole Rømers Observatorium Tusculanum i 1978 blev der indrettet et museum, Ole Rømer Museet, på gården Kroppedal, hvor Københavns skovdistrikt havde en udstilling om Vestskoven. Museet blev økonomisk støttet af Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner, og i 2002 blev det statsanerkendt. Det fik navnet Kroppedal Museum ved en sammenlægning med Byhistorisk Samling og Arkiv (Blaakildegaard) i Taastrup samt Lokalhistorisk Samling (Toftekærgård) i Albertslund. Samtidig overtog det nye museum det arkæologiske ansvar i en række af Københavns omegnskommuner. Det var opgaver, som det daværende Københavns Amtsmuseumsråd hidtil havde varetaget.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv