Dragør Havn. Her ligger Dragør Museum, det gule hus, som ses t.v. i billedets baggrund. Huset er fra 1753 og et af byens ældste, og her fortælles om Dragørs historie med søfart, fiskeri, kapervæsen og gåseavl. Det lille kvadratiske hus er et beghus fra ca. 1830, der siden 1999 har været en del af Dragør Museum. Et beghus er et kogehus, hvor der blev kogt beg og tjære, men der blev også lavet mad til søfolk fra udenbys skibe.
.

Den 1. januar 2008 blev driften af en række kulturhistoriske museer i Dragør Kommune samlet i den nye selvejende institution Museum Amager. Det ældste af disse tidligere selvstændige museer, som siden 2008 har haft status af afdelinger, er Amagermuseet.

Dragør Museumsforening blev stiftet i 1930, og tre år efter åbnede Dragør Museum i det gamle Byforstanderskabshus med udstillinger, der ligesom i dag belyser byens og havnens historie.

I 1974 åbnede Mølsted Museum (Mølsteds Atelier) i marinemaler Chr. Mølsteds atelier i Dragør.

I 2003 overtog Museum Amager fiskekutteren Elisabeth K 571, der sejlede danske jøder til Sverige i 1943 under Besættelsen. Siden etableringen af Museum Amager er det i 2009 blevet udvidet med Danmarks Lodsmuseum i den gamle lodsstation.

Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune varetager de arkæologiske opgaver i Dragør Kommune.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv