Ligesom de fleste andre forstadskommuner til København har heller ikke Gladsaxe noget statsanerkendt museum. Det er derfor Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune, der varetager de kulturhistoriske og arkæologiske opgaver, som Museumsloven foreskriver. Hvad forstadskommunerne måtte mangle på museumsfronten, har de til gengæld i form af arkiver. Gladsaxe Kommune har et byarkiv, et såkaldt § 7-arkiv, hvilket betyder, at arkivet ikke blot modtager arkivalier fra private borgere og foreninger, men også fungerer som arkiv for den kommunale administration. Arkivet blev oprettet i 1997 og trådte i funktion d. 1. januar 1998 som en sammensmeltning af kommunens arkiv og Gladsaxe Lokalhistoriske Arkiv.

Der er ret få kulturmindesmærker i kommunen. Men Vestvolden, der var en del af Københavns Befæstning og løber gennem kommunen, bør nævnes. Et af befæstningens bedst bevarede forter er Gladsaxe Fort, der var funktionsdygtigt fra 1893 til 1920.

I Bagsværd blev der i 1921 opstillet en genforeningssten som markering af Nordslesvigs genforening med Danmark i 1920. Stenen har siden 1978 stået på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Bagsværdvej. Den er tegnet og udført af den finske billedhugger Felix Nylund. I 2014 blev adgangsforholdene til stenen forbedret, ligesom der blev sat et skilt op med stenens fulde ordlyd.

På Maskinvej i Gladsaxe ligger museet VILLUM Window Collection (etableret 2006), der rummer vinduer fra 1600-tallet og frem til i dag.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv