Glud Museum har som statsanerkendt museum ansvaret for nyere tids kulturhistorie i Hedensted Kommune.

Det arkæologiske ansvar i kommunen varetager VejleMuseerne.

I landsbyen Hjortsvang ligger det foreningsejede egnsmuseum Hjortsvang Museum. Museet begyndte med en lokal gårdejers samling af redskaber og indbo, som blev brugt til at indrette museets små landsbyhuse. Uldum Mølle er et arbejdende museum med salg af mel, der er kværnet i møllen. Her er også en udstilling om det store kærområde Uldum Kær. Det privatejede Danmarks Ferguson Museum ligger i den lille landsby Stourup og huser en meget stor samling Fergusontraktorer fra 1939 til op i 1970’erne. Juelsminde Havnemuseum blev etableret i 2013 af en række lokale ildsjæle og fortæller om havnens anlæggelse og dens historie gennem tiden. I landsbyen Gammelsole ved Hedensted er en mindestue med tilhørende arkiv for den religiøse bevægelse »de stærke jyder«.

I Hedensted Kommune findes 18 lokalarkiver, der indsamler arkivalier fra hver deres lokalområde. Nogle indsamler og bevarer arkivalier fra et enkelt sogn, andre varetager flere sogne, og et enkelt arkiv varetager hele den gamle Hedensted Kommunes område.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv