Forfatter og kunstner Inge Aagaard Faurtoft har brugt sin egen barndom på en fynsk gård som inspirationskilde til de mere end 100 perspektivkasser, som hun skabte i årene 1972-81. De opstillede dukker fortæller historien om »Årets gang« og »En septemberdag på Jens Nielsens bondegård «. De ejes af Museum Midtjylland og har permanent plads i Historiens Hus på Museumsgade i Herning.
.

Museum Midtjylland har ansvaret for kulturhistorien fra de ældste tider til nutid (arkæologi og nyere tids kulturhistorie) i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Museets vigtigste emner er hedeegnens kulturhistorie og tekstilindustriens udvikling, og hovedadressen er i Herning. Museet er resultatet af en fusion i 2010 mellem Herning Museum (stiftet 1892) og de to nyere museer Klosterlund Museum og Vester Palsgaard Skovmuseum. Det består af fem afdelinger, hvoraf de tre ligger i Herning Kommune, nemlig Frilandsmuseet Herning, Tekstilmuseet og Herningsholm Museum.

Museum Midtjyllands ældste afdeling er Frilandsmuseet Herning, der er det næstældste af sin art i Danmark.

Museum Midtjyllands største udstillingssted er Tekstilmuseet, der blev grundlagt i 1996 under navnet Textilforum. Tekstilmuseet er indrettet i den gamle Herning Klædefabrik fra 1876, og det fortæller historien om tekstileventyret på den midtjyske hede i 1800- og 1900-tallet.

Herningsholm er en herregård fra 1579, som i 1980 blev lagt sammen med Herning Museum og siden da har lagt rum til Blichermuseet med en fast udstilling om forfatteren St.St. Blicher. I 1600-tallet var herregården centrum for egnens organiserede uldproduktion.

Et par museer og kulturhistoriske formidlingssteder i Herning Kommune står uden for den fusion, der skabte Museum Midtjylland. Det gælder Søby Brunkulsmuseum samt det lille Haderup Museum, der blev grundlagt af købmand Jens Jensen i 1920’erne og fortæller om hedebondens liv gennem årets forskellige årstider. I forbindelse med Strukturreformen i 2007 blev ansvaret for museets samlinger overdraget fra Holstebro Museum til det daværende Herning Museum, og i samme forbindelse overtog Herning Kommune museumsbygningen. I 2010 overtog Haderup Lokalhistoriske Museumsforening af 2010 driften af Haderup Museum.

Ud over de her omtalte museer har Herning Kommune en række formidlingssteder: Trehøje Museum, Abildå Brunkulsleje, Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv, Skarrild Købmandsgård, Aulum Mølle, Nygård Gl. Skole, Den Gamle Smedie i Vildbjerg, det fredede missionshus Nasaret samt Herning Sygehusmuseum, en udstilling om Herning Sygehus i Historiens Hus. Kommunens 14 lokalhistoriske arkiver er organiseret under Herning Bibliotekerne.

Fattighuskolonien Sammelstedby

Gamle Trine, døbt Ane Kathrine Sørensdatter, står ved sit fattige hus i Staulund ved Haderup. Hedetørv blev på hedeegnene ofte brugt til midlertidig isolering i de kolde måneder. Om foråret fjernede man tørvevæggen igen, så lerkliningen kunne tørre. Foto fra ca. 1900-20.

.

I 1816 opførte Ørre Sogn det første fattighus på Ørre Hede til den fattige, omrejsende Johannes Axelsen. I de følgende år opførtes yderligere fem fattighuse på den øde hede. Til hvert hus hørte en lille hedelod, som fattigkommissionen håbede, de fattige med lidt hjælp fra sognet ville opdyrke, så de kunne holde en ko og et par får og dyrke lidt korn og grøntsager. Her boede dog mestendels nødstedte, ressourcesvage eller ældre mennesker, der ikke længere kunne klare sig selv. De simple fattighuse eksisterede til slutningen af 1800-tallet, men et af husene, Helenes Hus, er bevaret og ejes af Herning Kommune, og det er offentligt tilgængeligt som et minde om den tidligste socialforsorg.

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen havde i 1870’erne to meddelere i Sammelstedby: den 80 år gamle visesanger Johanne Tygesdatter og eventyrfortælleren Jesper Skrædder. Den sidste er fotograferet af Peder Olsen i 1895. Nogle af beboerne var omstrejfende, fattige folk, kaldet kæltringer. St.St. Blicher skrev novellen »Kjeltringliv« (1829) med inspiration fra sit møde med beboerne i fattigkolonien.

Helenes Hus er det eneste bevarede af de seks fattighuse, som engang udgjorde fattighuskolonien Sammelstedby, opført mellem 1816 og 1834. Huset ejes af Herning Kommune og er åbent for publikum.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv