Holstebro Museum, Frilandsmuseet Hjerl Hede og Strandingsmuseum St. George er meget forskellige. Men de har det tilfælles, at de er afdelinger i – og tilsammen udgør – De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, som er en selvejende institution med status af statsanerkendt museum.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune har marinarkæologisk ansvar for en stor del af Vesterhavet, den vestlige del af Limfjorden og for søer og åer i en række midt- og vestjyske kommuner.

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro og Vinderup Egnshistoriske Arkiv hører begge under Holstebro Museum.

Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv har siden 2011 ligget i kulturhuset Tinghuset i Ulfborg, der er det tidligere Ulfborg-Vemb Rådhus. Lokalarkivet blev stiftet som foreningen Egnshistorisk Studiecenter i 1986, men har siden 2011 været en selvejende institution.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv