Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1974. Arkivet indgik som en del af biblioteksvæsenet og blev en selvstændig afdeling i 1987. I 1999 iværksatte arkivet det decentrale museumsprojekt Historien i Gaden, og i 2003 flyttede arkivet til Avedørelejren og skiftede navn til Historiens Hus Hvidovre. I 2005 søgte Historiens Hus Hvidovre statsanerkendelse, hvilket blev afslået, og i 2006 var det en af de drivende kræfter, da Hvidovre Kommune blev en af landets fire første kulturarvskommuner. I 2009 blev Brøndby Kommune en del af Forstadsmuseet Historiens Huse, der i 2011 tog navnet Forstadsmuseet. Da museet ikke er statsanerkendt, er det Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune, der varetager de lovbundne arkæologiske opgaver i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab blev etableret i 1978 og er Forstadsmuseets støtteforening med ca. 600 medlemmer (2018).

I 2001 blev Cirkusmuseet etableret.

Avedøre Flyveplads og rytterskolen i Hvidovre er fredet, og for den øvrige kommune er udarbejdet bevarende lokalplaner. I kulturarvskommuneprojektet blev Bredalsparken, Risbjerg, Avedøre Holme, Avedøre Stationsby og Avedøreslettens kulturarvsværdier og potentialer beskrevet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv