I Børnenes Arbejdermuseum, som i 2011 blev en del af Arbejdermuseet, må børn gerne røre og lege med genstandene. I 1992 åbnede Nationalmuseet som et af de første kulturhistoriske museer en fast udstilling for børn, Børnenes Museum.
.
Plantegning over Statens Naturhistoriske Museum. Tilbygningerne til den tidligere Polyteknisk Læreanstalt i Botanisk Have skal rumme det nye nationale museum for naturhistorie. Genstandene fra Zoologisk Museum og Geologisk Museum vil bl.a. få nyt liv i de mange underjordiske udstillingsrum og i den store kuppelsal i gården mellem de ældre bygninger. Spadestikket til en ny museumsbygning, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, blev taget i 2019, og museet forventes at åbne for publikum ultimo 2023.
.

Der er 26 kulturhistoriske museer med i alt 38 besøgssteder i Københavns Kommune. Såvel de arkæologiske som de kulturhistoriske forpligtelser vedrørende nyere tid i kommunen påhviler Københavns Museum. Arbejdermuseet, Dansk Jødisk Museum og Kongernes Samling (Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet) er statsanerkendte museer med ansvar for hver deres særområde.

I Indre By ligger Københavns ældste kulturhistoriske museer med samlinger, der er grundlagt tilbage i 1600-tallet. Det statsejede Nationalmuseet i Prinsens Palæ er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum med udstillinger fra oldtiden til i dag

Teatermuseet i Hofteatret blev i 1922 indrettet i Christiansborgs Hofteater.

I en bygning under Det Kgl. Bibliotek ligger Dansk Jødisk Museum, som blev indviet i 2004. Det hebraiske ord Mitzvah symboliserer gode gerninger og indgår både i museets logo, indre form og arkitektur skabt af arkitekten Daniel Liebeskind.

Medicinsk Museion holder til i Bredgade 62. I nærheden ligger lokalmuseet Nyboders Mindestuer med et Nyboderhjem fra 1880’erne, som i 1926 blev indrettet i Christian 4.s længe fra 1636.

Kongernes Samling har til formål at udstille den store samling af historiske genstande om og fra den danske kongefamilie på Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet.

Arbejdermuseet fra 1982 ligger i den fredede Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879 i Rømersgade, der blev opført af arbejderne selv for deres egne midler. I 2018 blev bygningen skrevet på den såkaldte tentativliste over Danmarks indstilling af steder, der bør optages på UNESCOs liste over verdensarv.

Politimuseet åbnede i 1993 på Fælledvej på Nørrebro i den bygning, hvor Station 6 tidligere havde til huse. Museet formidler politiets historie fra vægternes tid til i dag ud fra en samling med rødder tilbage til 1904. På Nørrebro ligger også Dansk Center for Reminiscens, som siden 1997 har udviklet erindringskasser og udstillinger for ældre demensramte borgere.

I 2006 åbnede DieselHouse ved H.C. Ørsted Værket på Enghave Brygge i bydelen Vesterbro-Kongens Enghave. Museet er centreret omkring en B&W dieselmotor fra 1932, som i 30 år var verdens største. Det nye Brandmuseum i Station Vesterbro på Enghavevej åbnede i 2018. Museet hører under Hovedstadens Beredskab og formidler de seneste 300 års historie om bekæmpelse af brand i København.

I 2017 åbnede den første del af ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation. Museet med café og scene ligger i det gamle postkontor på hjørnet af Blegdamsvej og Øster Allé på Østerbro. Åbningstidspunktet for de planlagte udstillinger er endnu ikke fastsat (2020). Museet har rødder tilbage til overpostmester Jens Wilcken Mørch, hvis samling dannede grundlag for Dansk Postmuseum fra 1907.

København har også en række virksomhedsmuseer, bl.a. Magasin du Nord Museum, Danske Banks Museum og Bank- og Sparekassemuseet i Heerings Gaard på Christianshavn. Carlsbergs Besøgscenter, som tidligere indgik i Det gamle Carlsberg Bryggeri, undergår en større renovering og modernisering i forbindelse med byggeriet af Carlsberg Byen.

Kastellet findes tre små foreningsdrevne museer, som formidler hver deres del af Forsvarets historie. Også på Livgardens Kaserne er indrettet et lille museum. I Rundetårn kan ses en samling af genstande, der knytter sig til tårnets historie og astronomiens historie i Danmark.

Naturhistoriske museer

Statens Naturhistoriske Museum blev dannet ved en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have i 2001.

Et nyt nationalt museum for naturhistorie forventes at åbne i 2023 i Botanisk Have.

Planetarium, som er tegnet af Knud Munk, slog dørene op for publikum i 1989. Sciencecenteret formidler viden om astronomi og rummer Nordeuropas største kuppelsal med et 1.000 m2stort lærred.

Formidlingscenteret ENERGI & VAND (tidligere Vandværksted) åbnede i år 2000 i det nedlagte Valby Vandværk ved Damhus Sø på Roskildevej. Det drives i et samarbejde mellem Miljøtjenesten i Københavns Kommune og HOFOR.

Arkiver

Rigsarkivet bevarer arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder.

Københavns Stadsarkiv er byens arkiv, og det har ligget på Københavns Rådhus siden 1903.

Stadsarkivet samarbejder med kommunens 11 lokalhistoriske arkiver, der er blevet oprettet fra 1970’erne og frem. De er med i Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune (SLAK) og drives primært af frivillige.

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) blev oprettet i 1909 af arbejderbevægelsens hovedorganisationer.

Niels Bohr Arkivet har eksisteret, siden fysikeren Niels Bohr i 1950’erne nedsatte et sekretariat til at organisere hans breve og manuskripter. I 1985 blev Niels Bohr Arkivet officielt en selvstændig institution på Niels Bohr Instituttet.

Arktisk Institut blev grundlagt i 1954 og har et dokumentarkiv, en fotosamling, et kortarkiv, en kunst- og etnografisamling samt et bibliotek.

Biblioteker

Det Kgl. Bibliotek fungerer i dag som Danmarks nationalbibliotek. Det er overbibliotek for landets folkebiblioteker, og det er universitetsbibliotek for Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Det Administrative Bibliotek (DAB) er centraladministrationens bibliotek og videncenter. Biblioteket blev flyttet til Den Sorte Diamant i forbindelse med sammenlægningen med Det Kgl. Bibliotek i 2017.

Sankt Andreas Bibliotek på Gammel Kongevej på Vesterbro er et offentligt teologisk bibliotek, som blev grundlagt i 1648 og ejes af Den katolske Kirke i Danmark. Biblioteket ledes af en bestyrelse, der refererer til den katolske biskop.

Københavns Biblioteker er det største folkebiblioteksvæsen i Danmark og består af et hovedbibliotek og 19 lokalbiblioteker samt et Patientbibliotek på Rigshospitalet og en afdeling i Vestre Fængsel. Hovedbiblioteket blev grundlagt i 1885 og har siden 1993 ligget i det tidligere Daells Bolighus i Krystalgade 15.

KADK Biblioteket betjener hele KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering). Det ligger i den tidligere klejnsmedje på Holmen og er resultat af en fusion i 2011 mellem Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (KASB), Danmarks Designskoles Bibliotek og Konserveringsfagligt Videncenter (KVIC).

Forsvarsakademiets Videnscenter (FVC) (indtil 2018: Forsvarets Bibliotek) på Svanemøllens Kaserne på Ryvangs Allé er opstået efter en fusion i 2009 af Forsvarsakademiets Bibliotek, Det Kongelige Garnisonsbibliotek, Flyvevåbnets Bibliotek og Marinens Bibliotek.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv