Kolding Stadsarkiv ligger i den ældste af skolerne fra 1856, der danner kulturcenteret Nicolai. Stadsarkivet indsamlet og har ansvaret for alle de offentlige arkivalier i hele kommunen samt det lokalhistoriske materiale.
.

De to statsanerkendte institutioner Museet på Koldinghus og Trapholt har begge rødder i det nu hedengangne Historisk-Antikvarisk Selskab for Kolding og Omegn, grundlagt i 1890 med det formål at arbejde for oprettelsen af et museum i Kolding. Det nye museum fik til huse i slotsruinen på Koldinghus, og samlingerne rummede alt fra arkæologi til kunst. Ud af det Historisk-Antikvariske Selskab voksede Museet på Koldinghus, der pr. 1. januar 2021 bliver til Museum Kolding. Museum Kolding bliver et kulturhistorisk museum, der får ansvar for Kolding Kommunes kulturhistorie fra oldtid til nutid samt dansk sølv fra renæssancen frem til vore dage.

Lidt uden for Christiansfeld fortæller Genforenings- og Grænsemuseet om livet i et grænseområde, der pludselig ikke længere var en del af Danmark efter 1864, og historien om Genforeningen i 1920. Fortællingen med udgangspunkt i 1864 fortsættes på Kongeaamuseet (grundlagt 1973) i Vamdrup, hvor der bl.a. er fokus på Vamdrups fortid som jernbanegrænsestation frem til 1920.

I 1999 oprettede Dansk Sygeplejeråd i anledning af organisationens 100-års jubilæum Dansk Sygeplejehistorisk Museum, der fik til huse i en del af det gamle behandlingshjem for tuberkulose, der i dag er Hotel Koldingfjord. Vandkraftværket Harteværket rummer også et oplevelsescenter, hvor man kan lære om energi og vand. I Kolding Kommune er der otte lokalhistoriske arkiver. Arkiverne drives af frivillige, men med kommunal støtte. Kommunens arkivering varetages af Kolding Stadsarkiv (grundlagt 1987), der også arbejder med formidlingen af Koldings historie, bl.a. gennem en uddannelsestjeneste for skolerne.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv