Der er ikke noget kulturhistorisk museum i Vallensbæk Kommune, men på rådhuset kan man se byfogedens byhorn fra 1784 og en del andre genstande fra dengang, Vallensbæk var en landsby i det førindustrielle bondesamfund.

I kommunen findes Vallensbæk Lokalhistoriske Forening, der har til formål at udbrede kendskab til og skabe interesse for Vallensbæk Kommunes historie ved at indsamle, registrere og offentliggøre billeder, film, beretninger, redegørelser, protokoller og andet materiale af historisk og kulturel værdi. Foreningen afholder foredrag og formidler også lokalhistorie via film og på internettet. I perioden 2016‑18 har foreningen med støtte fra Vallensbæk Kommune fået produceret seks kortfilm, der handler om livet og udviklingen i kommunen siden 1975.

Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune har det arkæologiske og rådgivende ansvar for bevaring af bygninger, kulturmiljøer og –landskaber i Vallensbæk Kommune.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv