Vardemuseerne opstod i 2017 som resultat af en fusion mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde. Museet har ansvaret for arkæologi og nyere tids kulturhistorie i Varde Kommune. Museet for Varde By og Omegn blev stiftet som købstadsmuseum af grosserer Cornelius Stau i 1912. Museet åbnede i en nyopført museumsbygning tegnet af Thorvald Jørgensen, som stod færdig i 1914. Bygningen blev udvidet i 1918 og fungerer nu som Vardemuseernes administrationsbygning.

Hjedding Andelsmejeri (tidligere Hjedding Mejerimuseum) blev oprettet af Mejeriforeningen allerede i 1948. Museet rummer en lille udstilling om mejeribrug og den danske andelsbevægelse, der opstod i netop Hjedding. Dit Museum Ølgod (tidligere Ølgod Museum) åbnede i 1954 og flyttede til sin nuværende placering i Kulturhuset i Ølgod i 1979. Museet har udstillinger om hedeopdyrkning, stationsbyens opståen og den egnstypiske produktion af sorte jydepotter. Hodde Gamle Skole er indrettet i den gamle skolebygning fra 1831. I 1971 blev Hjedding Andelsmejeri sammen med Hodde Gamle Skole en del af Ølgod Museum, som i 2008 blev en del af Museet for Varde By og Omegn (i dag: Vardemuseerne).

På Varde Artillerimuseum i Varde vises artilleriets historie fra middelalderen til i dag. Museets samling hørte oprindelig til på artillerikasernen, men i 1992 blev samlingen udvidet og flyttet til de nuværende lokaler.

Nymindegab Museum rummer hen ved 200 malerier. De fortæller både om kunstnerkolonien i Nymindegab og skildrer områdets topografiske udvikling og historie. Museet åbnede i det nyopførte museum i 2006 og afløste Blåbjerg Egnsmuseum, som var åbnet i Nørre Nebel i 1976. Til museet hører også Nymindegab Redningsstation (opført 1892), der rummer en redningsbåd med udstyr fra 1890.

I 2008 blev Otto Frellos malerier og samlingerne fra det tidligere Varde Museum (i dag: Vardemuseerne) fusioneret. Museum Frello har løbende udstillinger i en fredet tidligere skolebygning på Kirkepladsen i Varde. I 2017 åbnede Vardemuseerne det nye Tirpitz, mens museet FLUGT indrettet i den tidligere flygtningelejr i Oksbøl forventes at åbne i 2022.

Foruden Vardemuseernes mange udstillingssteder findes Panser- og Brandbilmuseet indrettet i haller på Industrivej i Oksbøl. Brandbilmuseet (åbnet 1976 i Aarhus) rummer en stor samling af brandbiler fra hele landet, mens Pansermuseet viser køretøjer fra Hærens Kampskoles historiske samling.

Der er 18 lokalhistoriske arkiver i Varde Kommune med ca. 90 frivillige medarbejdere (2019). Hovedparten af arkiverne blev dannet efter Kommunalreformen i 1970, da sognekommunerne forsvandt, og interessen for de gamle fællesskaber øgedes. En væsentlig forudsætning for det arbejde, der begyndte i 1970’erne, var førstelærer H.K. Kristensens omfattende lokalhistoriske egnsbeskrivelser.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv