Museumsgården i Keldbylille kan dateres tilbage til ca. år 1800. Den firlængede gårds sidste ejer var Hans Hansen, som donerede alt interiør til Nationalmuseet. Han var dermed årsag til, at gården blev bevaret, så man i dag kan få et indblik i landbolivet.
.
Borgcenterets udstillingsbygning fra 2014 er delvis nedgravet og fremstår med rå betonvægge og dæmpet belysning. Kunst er en integreret del af stemningen og formidlingen med bl.a. lysprojektioner på væggene, der er udviklet af kunstnergruppen Dark Matters.
.

Museum Sydøstdanmark har det kulturhistoriske ansvar for Vordingborg Kommune. Tidligere var området delt mellem Møns Museum (grundlagt 1914) og Sydsjællands Museum (grundlagt 1915). Ved Strukturreformen i 2007 fusionerede de to museer, og i 2013 fusionerede museet desuden med Næstved Museum og Køge Museum til det nuværende Museum Sydøstdanmark. I Vordingborg Kommune har museet fire udstillingssteder: Danmarks Borgcenter i Vordingborg, Møns Museum i Stege, Museumsgården i Keldbylille og Køng Museum. De to sidstnævnte drives i det daglige først og fremmest af frivillige kræfter. På Østmøn ligger lystslottet Liselund og have, som er en del af Nationalmuseet.

Herudover rummer kommunen en række museer og samlinger drevet af frivillige. Det gælder Dansk Brandværnshistorisk Museum i Præstø (1976), Grundtvigs Mindestuer (1926) i Udby Præstegård og Psykiatrisk Museum Oringe (2001) i Vordingborg samt Hestevognsmuseet (2012) og Thorsvang Samlermuseum (2013), begge i Stege. I pottemagerværkstedet Rødeled ved Præstø findes en samling keramik fra værkstedets historie. Lokalhistorisk forening på Nyord har en lille udstilling om Nyords historie i en af de gamle gårde i byen, og også på Nyord formidler et af Danmarks mindste museer, Lodshuset Møllestangen (2013), historien om lodseriet i Bøgestrøm.

I Vordingborg Kommune er der syv lokalhistoriske arkiver, som samarbejder gennem et arkivsamvirke. Det er Møns Lokalarkiv (2001), som er en del af Museum Sydøstdanmark, Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv (1968), Præstø Lokalhistoriske Arkiv (1973), Langebæk Lokalhistoriske Arkiv (1979), Lundby Sognearkiv (1980), Sværdborg Sognearkiv (1991) og Køng Sognearkiv (1997). Arkiver har tillige Lokalhistorisk Forening Møn, Nyord Lokalhistoriske Forening samt Bogø Lokalhistoriske Forening.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv