Et blik ind i den ældre europæiske samling i museet Davids Samling i København. Denne del af samlingen omfatter bl.a. engelske møbler, Meissenporcelæn og fransk fajance.
.
Et fotografi fra Niels Bohr Arkivet med Niels og Margrethe Bohr på motorcykel i 1931 ved sommerhuset i Tisvilde. Arkivet befinder sig på Niels Bohr Institutet og indeholder bl.a. originale breve, avisudklip, arbejdsmodeller og billeder.
.

Danmarks mange kulturinstitutioner arbejder overordnet set med uddannelse, kulturformidling, kulturarv samt produktion af kunst og er enten privat-, kommunalt- eller statsejede. Under Kulturministeriet er der 20 statsinstitutioner, der modtager deres tilskud direkte fra Finansloven. Det gælder de syv kunstneriske uddannelser (Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole, Den Danske Filmskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler), de fem museer (Den Hirschsprungske Samling, Det Grønne Museum, Nationalmuseet, Ordrupgaard og Statens Museum for Kunst) samt Akademiraadet, Dansk Sprognævn, Nota, Det Danske Filminstitut, Det Kongelige Teater, Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet og Statens Værksteder for Kunst. Derudover støtter ministeriet hvert år en række andre private eller selvejende institutioner. Ydermere giver Kulturministeriet tilskud til sydslesvigske foreninger, bl.a. Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Flensborg Avis og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg.

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner skal på forskellig vis udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for deres kunstområde. Desuden fremmer uddannelserne deres kunstområder og det kulturliv, der knytter sig hertil, og udbreder kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for deres fagområder. Foruden de syv kunstneriske uddannelser finansierer Kulturministeriet helt eller delvis de tre uddannelsesinstitutioner Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og Forfatterskolen.

Kulturformidling varetages af mange forskellige institutioner som biblioteker, museer, arkiver, teatre, spillesteder, orkestre, biografer, gallerier osv. De centrale kulturformidlings- og kulturarvsinstitutioner udgøres af den såkaldte ABM-sektor, dvs. arkiver, biblioteker og museer. Derudover er bygnings- og fortidsmindefredning også en del af kulturarvspolitikken i Danmark.

Rigsarkivets nyeste magasinbygning i Viborg fra 2015 er udformet, så den ligner en bogreol. Den er opført af Schmidt Hammer Lassen Architects; facaden er designet af tekstilkunstner Grethe Sørensen. Bygningen har magasinrum til 72.000 hyldemeter arkivalier.
.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om kulturhistoriske museer og kulturarv