Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342119
Sted- og lokalitetsnummer
030203-69
Anlæg
Kulturlag, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 6401 f.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 6401 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Dipl. Et areal 35 x 30 m omfattende den i 1900 undersøgte stenal- ders boplads i Mullerup mose. På stedet er rejst en minde- sten.

Undersøgelseshistorie

1900
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSe Gierslev s. sb.nr. 16.
1900
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Registrering af knoglemateriale - Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
1902
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt Areal, 35 x 30 m., omfattende den i 1900 undersøgte Stenalders Boplads i Mullerup Mose. Paa Stedet er rejst en Mindesten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
1969
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlintgenstande, forarbejdet ben, knogler samt andet organisk materiale opsamlet og udgravet af E. Westerby.
1984
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredet areal i Mullerup mose. Mindestenen findes på et ugræsset område (indhegnet). Der står en stol ved stenen og 1 cementrør, og der er plantet graner 1 - 5 m fra den, alder ca. 6-7 år ? Der ligger desuden nogle kornneg, muligvis til vildt. En gammel harve findes ca. 10 m N for stenen, og et bælte ca. 6 m Ø for stenen er pløjet, stadig uden vegetation. Omtrent 50 m mod NØ er der lagt halm, grene, enkelte cement- materialer og plasticstykker i en dynge ca. 10 x 5 x 2 m. Der ses 1 større sten ca. 50 m mod SSV. Hvis det fredede areal findes omkring denne sten, er der ingen beskadigelser! (Placeret i græsset engområde). Den findes på mindre holm i engdrag, i ret fladt terræn, ca. 500 m fra grusvej og 800 m fra landevej. Sten-indskrift : Bag Fyrrens gem / laa bentids hjem / ved søens vand / end vidner ben / og flækkesten / om oldtids mand. Sagsbehandlerkommentar : Der er TO mindestene. Det fredede areal findes omkring den sydlige sten. Her er intet at bemærke. Se notat i sag F53-1372. Sagen afsluttet. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevarede engarealer, i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links