Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360521
Sted- og lokalitetsnummer
190409-58
Anlæg
Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kalk, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 550 e.Kr. - 749 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ribe købstads bygrunde, umatr. areal (jernbaneterræn). Sct. Nikolaj kirketomt. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af Sct. Nikolaj kirketomt må ikke beskadiges eller ændres. På vedlagte skitse er udstrækningen af det fredede areal angivet.

Undersøgelseshistorie

1958
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Den antikvariske Samling i Ribe
1970
Museal udgravning - Den antikvariske Samling i Ribe
1972
Museal udgravning - Den antikvariske Samling i Ribe
1973
Museal prøvegravning - Den antikvariske Samling i Ribe
1978
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1988
Byggeri og anlæg - Den antikvariske Samling i Ribe
1988
Planlagt byggeri/anlæg - Den antikvariske Samling i RibeLige syd for den fredede tomt af Sct. Nicolaj kirke og kloster ønskes foretaget en udgravning forud for byggeri. Samme sted, hvor der ved prøvegravningen i 1973 fandtes middelalderlag og en ovn.
1988
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1998
Planlagt byggeri/anlæg - Den antikvariske Samling i Ribe
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Anmeldelse fra privat - Den antikvariske Samling i Ribe
2002
Museal besigtigelse - Den antikvariske Samling i Ribe
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links