Oversigt set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
111314
Sted- og lokalitetsnummer
120607-24
Anlæg
Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Prydhøj med dysse. På en lille kunstig høj, 6 m i diameter og 0,75 m høj, er anbragt en pryddysse, bestående af 3 bæresten med en dæksten her over. Dækstenen måler 125 x 125 x 50 cm. Bærestenene er noget mindre.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKunstigt anlæg
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links