Kyø herregård kendes tilbage fra 1400-tallet, hvor den var i adelsslægten Tornekrans’ besiddelse.
.

Kyø Voldsted menes at være fra slutningen af 1300-tallet, men dets historie er dårlig belyst. Det består af en firkantet voldstedsbanke beliggende ned mod engarealerne bag Kyø Avlsgård. Den 38 × 45 m store og 4‑5 m høje banke omgives af en voldgrav, hvis østlige og sydøstlige del er vandfyldt. Uden for voldgraven ses mod øst resterne af en ydervold, der nok har omsluttet hele voldstedet. Der er adgang til voldstedet via en dæmning fra vest, men den er næppe oprindelig. Det er desuden uvist, hvordan bygningerne på voldstedet har set ud, og hvornår de er revet ned. Borgens ladegård har i middelalderen formentlig ligget, hvor Kyø Avlsgård nu ligger. Endelig er der i engen øst for voldstedet fundet rester af en vandmølle. Kyø omtales første gang som en herregård i 1401, hvor den var ejet af Mikkel Nielsen Tornekrans, og den forblev i slægtens eje i 200 år. Voldstedet blev fredet i 1974.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links