I 1977 fandt sportsdykkere ved karantænestationen på Kyholm nord for Stavns Fjord et skibsvrag fra middelalderen. Vraget ligger på 2,5 m vand og blev arkæologisk undersøgt i 1978. Det ca. 13 m lange, klinkbyggede lastskib af eg med elementer af fyr blev bygget kort tid efter 1217 og sandsynligvis ikke i Danmark. Skibet er antagelig sunket, da det lå for anker i bugten ved Kyholm. Dele af skibet er så godt bevaret, at det har været muligt at rekonstruere forskibet, men der var ingen spor efter lasten. Efter undersøgelsen blev vraget tildækket med sandsække med henblik på dets fortsatte bevaring.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i middelalderen i Samsø Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om Middelalderarkæologi