Rockpool ved Gudhjem få km nordvest for kysten mellem Bølshavn og Saltuna.
.
Soldatertægen har fået sit navn efter sine sorte og røde farver, som kan minde om farverne på en historisk soldateruniform. I Danmark findes den iøjnefaldende tæge kun på Bornholm, hvor den lever på planten svalerod. De voksne tæger overvintrer og kan på solskinsdage i det tidlige forår ofte ses i stort antal, når de soler sig ved foden af lune klipper.
.

Mellem de gamle fiskerlejer Bølshavn og Saltuna på Bornholm veksler kystklipperne med strandeng, kær og stejle, skovdækkede skråninger ind mod land. Ved Randkløve Skår sydøst for Saltuna bliver klipperne højere og mere dramatiske, men flader ud igen ved Saltuna.

Ved Randkløve Skår vokser rød dværgmispel og ene, og i det tidlige forår farves store områder blå af blomstrende blå anemoner. I de fugtige lavninger mellem klipperne vokser derimod typiske strandengsplanter som tyndakset gøgeurt, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, leverurt, vibefedt, engelsk stenurt, nikkende limurt, tjærenellike og strandasters samt sjældenheder som melet kodriver, kantbælg og farvevajd. Blomsterfloret brydes af de såkaldte rockpools, som er små vandhuller i klipperne. Disse lavvandede damme, som jævnligt overskylles af havet, er ynglested for bl.a. skrubtudse, strandtudse og grønbroget tudse. I de tørrere dele af kysten kan man mellem klipperne ofte se store partier af svalerod. Den ellers giftige plante er levested for soldatertæge og svalerodbrilleugle, som i Danmark begge kun er kendt fra Bornholm.

Randkløve Skår blev allerede fredet i 1905, mens resten af kysten mellem Bølshavn og Saltuna er blevet fredet ad flere omgange mellem 1933 og 1976. Derudover er ca. 2,5 km af kyststrækningen udpeget som habitatområde.

På strandengene mellem Bølshavn og Saltuna kan man møde den sjældne melet kodriver, når den i maj og juni blomstrer blegviolet mellem klipperne. Gødskning, dræning og tilgroning af dens voksesteder har betydet, at melet kodriver har været i tilbagegang de seneste 200 år. I dag findes den kun på Nord- og Østbornholm samt et par steder i Nordøstsjælland.

.

Videre læsning

Læs mere om Bornholms kyster

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster