Ud mod Vejle Fjord i det sydvestlige hjørne af Hedensted Kommune strækker sig en storslået, bakket kyst med gårde, bådebroer, bundgarnspæle og gamle fiskerhuse. Ved Daugårdstrand slår fjorden et lille knæk, og i hjørnet har Rohden Å sit udløb. Udsigten over de høje kystskrænter, som mange steder gennemskæres af kløfter, er særlig flot ved Daugårdstrand. Herfra kan Vejle skimtes i bunden af fjorden, mens Trelde Næs skyder ud på fjordens sydside ved udmundingen i Lillebælt.

Kysten på nordsiden af Vejle Fjord veksler mellem skove og landbrugsarealer, men ved Daugårdstrand bliver landskabet mere åbent. Omkring Rohden Ås udløb findes store strandengsarealer, mens der langs kysten vest for udløbet ligger spredte enge og overdrev.

På strandengene vokser der bl.a. lysesiv, strandkogleaks, syltstar, fløjlsgræs, engrørhvene, strandtrehage, strandkvan, trævlekrone, strandengelskgræs, kærgaltetand og jordbærkløver. Stranden er smal og stenet med et ret beskedent planteliv af marehalm, strandmælde, strandarve og rynket rose.

Dagsommerfugle og guldsmede flyver talrigt over området, og ved Rohden Å er der fundet den meget sjældne grøn kobbervandnymfe. Derudover yngler butsnudet frø og stor vandsalamander i områdets vandhuller.

Daugårdstrand indgår i det ca. 350 ha store, fredede område, der strækker sig fra Rohden Å i øst og videre langs kysten til kommunegrænsen i vest.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster