Dragør fiskerihavn.

.

Ved Aflandshage gennemskæres strandengene flere steder af snorlige, nordgående kanaler, som i perioder med høj vandstand og oversvømmelser har været anvendt til at lede vand fra de bagvedliggende marker ud i havet. Da Aflandshage er et lukket vildtreservat, er der færdselsforbud året rundt, men fra fugletårnet ved Fasanstien kan man få god udsigt over området, strandengene og fuglelivet.

.

Dragør Kommunes 18 km lange kystlinje strækker sig fra Københavns Lufthavn i nordøst, syd om Aflandshage til diget, der omkranser Kalvebod Fælled i sydvest. Landskabet på kommunens sydkyst består af et marint forland, som er opstået ved den landhævning, der er foregået siden Littorinahavets tid. Det dækkes i høj grad af strandenge, som dog brydes af græsarealerne omkring diget ved og lige nordøst for Søvang samt af Dragør Fort og Havn. Nord for Dragør er strandplanet fladt indtil ca. 1 km fra kysten, hvor det falder ret stejlt mod Drogden. Strandplanet er smallest ud for Dragør, som ligger helt ud til sejlløbet. Fra Dragør til Kalvebod Fælled kantes kysten til gengæld af et bredt, lavvandet strandplan. Ud for kysten danner sandet store revlesystemer, men mellem revlerne og inde langs kysten er der ikke meget sand.

Kysten omfatter både befæstede afsnit og strækninger, hvor der foregår en naturlig kystudvikling. På den østvendte Nordstranden beskytter et dige fra 1993 den bagvedliggende bebyggelse mod oversvømmelser. Før diget blev opført, var kysten en tilgroningskyst. Strandplanet er stenet og sandfattigt, og da det både er lukket inde mellem lufthavnen og Dragør Havn samt ligger i læ af Peberholm, er der ikke nogen særlig dynamik. Dragør Havn ligger op ad Dragør Fort og rummer bassiner til både lystbåde, fiskerbåde og større skibe.

Mellem Dragør og Aflandshage er kysten eksponeret mod sydøst og syd. Det gør den væsentlig mere dynamisk aktiv end kysten nord for Dragør. Det samme gælder strækningen mellem Aflandshage og Kalvebod Fælled, som er eksponeret mod sydvest ned gennem Køge Bugt.

Sydvest for Dragør Fort ligger Sydstranden.

Hvor kysten mellem Sydstranden og St. Magleby Strandvej fremstår lettere reguleret, er den efterfølgende strækning en ureguleret strandengskyst. Byen Søvang er beskyttet mod oversvømmelser af et dige. Kysten foran diget er til gengæld mere eller mindre ureguleret, og den indre del af strandplanet er lavvandet og sandfattig. På kysten ud for Søvang findes desuden en badebro, som med sine 279,1 m er en af Danmarks længste.

Den sydvestligste del af Dragør Kommunes kyst er karakteriseret af barriereodder, der er udbygget ad flere omgange både nordøst og nordvest for Aflandshage. Barrieresystemet nordøst for Aflandshage er vokset ud siden midten af 1970’erne, og tilvæksten skyldes langt overvejende sedimenttransporten fra syd.

Omkring 1980 var kysten nordvest for Aflandshage en uregelmæssig strandengskyst med tørlagte revledannelser ud for kysten. I dag er disse revler vokset ind til kysten, hvor de som langstrakte barriereodder har givet kysten sin nuværende, afrundede form. Materialetransporten foregår fra både nordvest og sydøst med et nulpunkt ud for Kongelundsfortet.

Dragør Kommune er sårbar over for stormfloder og havstigninger, og som andre kommuner ud mod Køge Bugt er den udpeget i medfør af EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor arbejder kommunen bl.a. på at etablere et kystdige på sydkysten. Diget skal mindst kunne modstå en 100-års-stormflod.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster