Strandloppeurt er et ret sjældent bekendtskab i Danmark, hvor den findes spredt ved kysterne på de sydlige dele af Øerne, i Sønderjylland og på Bornholm. Den er overvejende knyttet til strandenge, men findes også på bl.a. vældprægede kystskrænter og strandoverdrev. I Ishøj Kommune vokser strandloppeurt i Strandparken, hvor dens gule blomster i juli og august er med til at sætte farve på strandengene.
.
Mørke skyer trækker sig sammen over Strandparken på en tidlig martsdag. Stensætningerne er med til at stabilisere og beskytte den kunstige barriereø samt de bagvedliggende Ishøj og Vallensbæk Havne.
.

Ishøj Kommunes ca. 7,5 km lange kyststrækning ligger mellem Lille Vejleå i sydvest og Store Vejleå i nordøst. Oprindelig var kysten en tilgroningskyst med ca. 100‑200 m brede strandenge. I begyndelsen af 1900-tallet blev den 300‑500 m brede, vandlidende zone mellem strandengene og istidslandskabet drænet ved hjælp af grøfter, og fra midten af 1900-tallet begyndte kyststrækningen at blive bebygget; først med sommerhuse og siden med helårsboliger. Det har bl.a. betydet, at der i dag kun er et ca. 150‑200 m bredt bælte af de gamle strandenge tilbage. Den nuværende kyststrækning ligger kunstigt langt ude i Køge Bugt. Det skyldes anlæggelsen af Strandparken 1977‑79, hvis yderste barriereøer ligger 400‑500 m fra den oprindelige kystlinje. Strandparken omfatter i dag hele Ishøj Kommunes kyststrækning. Nordvest for Lille Vejlesø, Jægersø og Ishøj Havn findes resterne af de oprindelige strandenge, mens der på sydøstsiden og på Ishøj Tange ud mod Køge Bugt er klitter, strand og overdrevslignende arealer. De kystnære områder er lavvandede, og op til 2 km fra kysten ligger dybden på blot 5‑6 m. Bunden består overvejende af sand med spredte banker af småsten.

Strandengene huser flere forholdsvis sjældne plantearter som strandkvan, strandloppeurt og musehale. Flokke af grågæs, bramgæs, krikænder, pibeænder, skeænder, viber og dobbeltbekkasiner raster på strandengene. Også rovterne, isfugl og vandrefalk gæster hyppigt området.

Strandengene nordvest for hhv. Ishøj Havn og de nuværende Lille Vejlesø og Jægersø er fredede.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ishøj Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster