Farvestrålende småbåde og kuttere ligger på rad og række langs vejdæmningen ved Holckenhavn Fjord og markerer tydeligt, fra hvilken side der er adgang til Storebælt. Den knap 300 m lange dæmning blev anlagt 1844‑48 på et fundament af fire pælerækker. Derved blev Holckenhavn Fjord afskåret fra Nyborg Fjord, og i dag er der kun forbindelse mellem fjordene via en lille sluse i syd. Landevejen, som løber over dæmningen på sin vej mellem Nyborg og Svendborg, blev oprindelig anlagt i 1869.
.
Når man tidligere kørte i land fra bilfærgerne ved Knudshoved, havde man Østerø Sø lige foran sig, og indtil anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen var den lavvandede sø nok den sø på Fyn, som blev set af flest mennesker. Østerø Sø adskilles fra Storebælt af lave strandvolde og oversvømmes regelmæssigt af havet. Da saltholdigheden derfor svinger meget, har en egentlig fiskebestand aldrig etableret sig, om end der både er fanget ål, rødspætte og ålekvabbe i søen.
.
Fra sidst i juli til slutningen af september blomstrer strandnellikerne med deres flossede, vaniljeduftende blomster over strandengene ved Slipshavn på den sydlige del af Knudshovedhalvøen. Strandnellikens videnskabelige artsnavn er superbus, som betyder »prægtig«, og prægtig er den, når den med florlette, hvide til mørkerosa blomster blafrer i vinden over det åbne landskab. Den flossede strandengsplante er dog et ret sjældent bekendtskab i Danmark, og bestanden ved Slipshavn er en af de sidste på Fyn.
.

Nyborg Kommune har en 54 km lang, østvendt kyst ud mod Storebælt. Da havniveauet er forblevet nogenlunde det samme i adskillige tusinde år, har de kystdynamiske processer også været forholdsvis ensartede, hvilket har skabt en udlignet og kun svagt guirlandeformet kystlinje. Ved Nyborg brydes den ensartede kyst dog af halvøen Knudshoved, der strækker sig 4‑5 km ud i Storebælt og danner brohoved for Storebæltsforbindelsen.

Længst mod nord er kysten under erosion med en nordgående sedimenttransport, og kystlinjen fastholdes af syv stenhøfder. Omkring Risinge Hoved er der klintkyst, som er under delvis erosion, og både stranden og strandplanet er stenet. Bebyggelsen når helt ud til kysten ved Dinestrup, hvor der er anlagt talrige stenhøfder. På strandplanet ses en til to revler, der enkelte steder afbrydes af stenet havbund. Kysten ved Nordenhuse er også erosiv og beskyttet af stenhøfder. Strandplanet har op til tre revler, som ligger i stenede områder.

Sydpå til omkring Nyborg Strandcamping er kysten en fladkyst med vekslende sand- og stenstrand. Der er anlagt mange stenhøfder, og strandplanet er overvejende sandet med to revler. Fyns Badestrand er en bred sandstrand, der blev anlagt, da Storebæltsforbindelsen blev bygget. Halvøen Knudshoved strækker sig ud i Storebælt syd for broanlægget.

I læ af Knudshovedhalvøen ligger Nyborg Fjord, der siden Littorinahavets (Stenalderhavets) tid har dannet en enestående naturhavn. Den vestlige del af fjorden kaldes Holckenhavn Bugt og strakte sig tidligere via Holckenhavn Fjord ca. 2 km længere ind i land. Da Holckenhavn-dæmningen med landevejen mellem Nyborg og Svendborg blev opført 1844‑48, afskar man samtidig Holckenhavn Fjord fra resten af Nyborg Fjord. Holckenhavn Fjord udgør den druknede del af tunneldalen Ørbæk Ådal. Øst for dæmningen er en odde vokset så langt mod nord, at mundingen fra Holckenhavn Fjord er meget smal. Længere mod syd har odden desuden afspærret to små strandsøer.

Øst for Kogsbølle ligger et større marint forland, hvor strandvolde har afsnøret flere strandsøer. Udløbet til havet fra den mest kystnære strandsø er hverken forlagt mod nord eller syd. Strandbredden er sandet og gruset, mens strandplanet har to kystparallelle revler og et lille sandindhold, der bliver endnu mindre mod syd, hvor strandbredden også er mere stenet.

Ved Slude og Tårup Strande er der lave klinter, og strandbreddenveksler mellem sten og sand. Kystenved Tårup Strand fastholdes af tætliggende stenhøfder, og det inderste strandplan er stenet. Mellem Kløverhage og Åhuse bliver strandplanet igen sandet med en til tre revler. Den nordlige del er stenet, mens stranden bliver mindre stenet og mere sandet mod syd.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster