Solen skinner over strandengen, der strækker sig som et smalt bånd langs de egedominerede kystbryn i Søby Fredskov og Ravnskov sydvest for Hou. Odder Kommune har en lang og varieret kystlinje. Mens strandengene især præger de mere beskyttede kyster i Horsens Fjord, på Gylling Næs og herfra op til Hou, rummer den mere bølgepåvirkede østkyst mellem Hou og Norsminde Fjord mange af kommunens bedste og mest populære badestrande.
.

En stor del af Odder Kommunes kyst ligger mellem Norsminde i nord og Gylling Næs i syd og hører dermed til den jyske østkyst. I syd fortsætter kysten rundt om Gylling Næs og videre nordvest til Sondrup Strand langs den yderste, nordlige del af Horsens Fjord. Kommunen rummer desuden flere småøer, hvoraf Tunø i Kattegat og Alrø i Horsens Fjord er de største og samtidig de eneste, som er beboede. Samlet giver det Odder Kommune en kystlinje på 95 km.

Den relative landhævning på ca. 2 m, der er foregået siden stenalderen, har skabt et marint forland, som strækker sig langs næsten hele kysten. På de beskyttede kyster, hvor energiniveauet er lavt, kan man finde tilgroningskyster med strandenge med fint sediment, der bl.a. er tilført af åer. Strandenge ses især fra syd for Hou og videre ind i Horsens Fjord, hvor eksempelvis mundingen af Åkær Å bliver beskyttet mod bølger af næsset med Amstrup Ege. Strandengen trives her, da der kommer ekstra sedimenter fra åen. På de bølgepåvirkede kyster mellem næssene aflejres der derimod sand og grus på strandene. Næsten alle næs har et lavvandsområde i form af et flak eller rev lige ud for kysten. Ved Kysing Næs mod nord ligger fx Norsminde Flak, ved Dyngby Hoved ligger Aschehougs Flak, og ved Hou ligger Hou Røn.

På Gylling Næs er der også strandengsområder langs kysten, og det marine forland i Kalsemade er delvis inddiget. Mod sydøst på næsset findes et marint forland med flere krumodder, der peger mod både nord og syd, og længere mod nord op mod Søby Rev kan man se den begyndende dannelse af flere barriereøer.

I kommunens nordøstlige hjørne ligger Norsminde Fjord, som sammen med Frederiksdal Inddæmning engang udgjorde den nu delvis tørlagte Kysing Fjord, mens Kysing Næs, Rude Strand, Saksild Strand, Dyngby Strand og Spøttrup Strand huser større sammenhængende sommerhusområder.

Ud over Tunø rummer kommunen også den ca. 755 ha store Alrø, der ligger i Horsens Fjord omgivet af Amstrup Red i nord, Alrø Sund i syd og en større fjordarm, Draget, mod sydvest. Kernen af Alrø består af istidsaflejringer med et mindre marint forland syd for Strevelshoved. Øst for øen ligger Pollerne, som er et lavvandsområde med sten. Dæmningen, der forbinder øen med fastlandet i nord, blev færdigbygget i 1931.

Omkring 1,5 km ud for den jyske østkyst ligger Søby Rev, der består af strandvolde og krumodder med meget forskellig orientering. Strandvoldene vokser stadig og er delvis bevoksede med sandhjælme og marehalm. I havet ca. 1,5 km ud for Hou ligger desuden øen Hou Røn, som er opbygget af komplekse strandvoldssystemer og med et vinkelforland mod vest. Den strandengsdækkede Hou Røn dukkede op af havet i 1930’erne og er således en forholdsvis ung ø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster