Set fra øst træder Saltholm og den kunstigt skabte Peberholm tydeligt frem, mens Amager og resten af hovedstadsregionen gradvis fortager sig i horisonten.
.

Tårnby Kommune har kyst ud mod Køge Bugt i vest og mod Øresund i øst. Dertil kommer den kunstige Peberholm samt Saltholm, der med sine talrige holme og vige bidrager væsentligt til kommunens hele 89 km lange kystlinje.

Ud for Øresundskysten ligger Drogden, som er farvandet mellem Amager og Saltholm. Drogden er lavvandet med grunde, puller og brede sandflak, som skyder ud fra både Amager og Saltholm. Frem til midten af 1950’erne var langt det meste af kommunens østkyst en naturlig tilgroningskyst, som kun blev brudt af enkelte havneanlæg ved Kastrup Knæ i nord. Siden er kysten blevet kraftigt udbygget. I dag huser den længst mod nord en ca. 200 m lang sandstrand i Kastrup Strandpark. Syd herfor ligger hhv. Kastrup Ny Lystbådehavn, Den Blå Planet og endnu et havneområde med Scanport Havn, Kastrup Broforening og Kastrup Industrihavn. Herefter når man stensætningen omkring Københavns Lufthavn, hvis sydlige afgrænsning støder op til Dragør Nordstrands dige og kommunegrænsen.

I vest ligger Kalvebod Fælled ud til den nordlige, lavvandede del af Køge Bugt. Vandet er brakt med en gennemsnitlig salinitet på ca. 12 ‰. Langs fælleden er der anlagt et dige med asfaltoverflade og kampesten i bølgezonen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster